Proizvodi

Početna strana ELEKTRONIKA Vage Vaga brojačica TNS D
tns
 • Vaga brojačica TNS D

  Elektronska trgovacka vaga TNS D namenjena za objekte ( gvožđarske radnje, magacine )gde postoji veliki broj manje gabaritnih artikala koje je potrebno brzo i tacno izbrojati ( matice, vijci, dugmad, žetoni itd). Korišćenjem ovog modela vage u mnogome pospešuje efikasnost i tačnost u procesu izdavanja robe.
  Vaga posaduje ekstremni izvor napajanja , akumulator, koji obezbeđuje rad i u objektima gde nema stalnog izvora napajanja.

  Kategorija:
  Proizvodjač:

  Product Description

  Tehničke   karakteristike :

  Max 006 kg Max 015 kg Max 030 kg
  e = 1/2 g e = 2/5 g e = 5/10 g
  • Vaga se isporučuje sa 2 godine važnosti žiga
  • Rad na akumulator 6V / 4.5Ah
  • Izvor napajanja 220 AC / 7.8 DC
  • Veličina tasa vage 300mm x 230mm
  • Displej prodavca ispod tasa vage
  • Tara vage do minus max.opterećenja
  • Mogučnost pamćenja 250 PLU
  • Funkcije M+, MR
  • 8 brzih PLU tastera
  • Zvućni i slikovni signal potrošnje baterije
  • Sertifikati :mce

  O p i s :

  Elektronska trgovacka vaga TNS D namenjena za objekte ( gvožđarske radnje, magacine )gde postoji veliki broj manje gabaritnih artikala koje je potrebno brzo i tacno izbrojati ( matice, vijci, dugmad, žetoni itd). Korišćenjem ovog modela vage u mnogome pospešuje efikasnost i tačnost u procesu izdavanja robe.
  Vaga posaduje ekstremni izvor napajanja , akumulator, koji obezbeđuje rad i u objektima gde nema stalnog izvora napajanja.
  Pri odabiru podmodela vage ( max.merenja vage) treba voditi racuna o vrsti robe koju brojimo, težinu jedinicnog uzorka poželjno je tražiti ( a u zavisnosti od velicine i težine uzorka ) u uzorku od 100 i više kom, pri cenu vage sa preciznijom podelom daju i prezicnije razultate uzorka
  Osam brzi tastera sa leve strane omogučuje da zapamtimo najprodavanije artikle, ukupno vaga može da memoriše 250 PLU. Potrebno je memorisati specificnu težinu uzorka artikla pri čemu dobijamo punu efikasnost i brzinu u eksploataciji sa merilom

  Vaga je po svojim tehničko metrološkim karakteristikama izrađena u sladu sa NAWI direktivom – evropski pravilnik o neautomatskim vagama
  Zeleni znak M koji se nalazi na nalepnici sa desne strane kao i CE znak potvrđuju usaglašnenost vage sa NAWI direktivom.

  Merilo je odobreno za javnu upotrebu od strane Direkcije za mere i dragocene metale, a proveru usaglašenosti i prvu ferifikaciju ( žigosanje ) vrši Imenovano telo što potvrđuje izdavanjem Sertifikata o usaglašenosti i 3A nalepnicom na tablici vage sa tehničkih karakteristikama
  Vaga se isporučuje sa međunarodnim M sertifikatom, Deklaracijom o usaglašenosti-proizvodaca, uvoznika kao i Sertifikatom o usaglašenosti Imenovanog tela. Dokumentacija je dokaz pred nadležnim inspekciskim organima za merenje mase u svrhu obracuna.