Proizvodi

Početna strana ELEKTRONIKA Vage Elektronska vaga TEKO+ C
teko-c
 • Elektronska vaga TEKO+ C

  Elektronska trgovacka vaga TEKO+ namenjena za otvorene tržne centre, pijace kao i samostalne trgovinske radnje, za merenje voča i povrća,u procesu proizvodnje za razmeravanje komponenti.
  Vaga posaduje ekstremni izvor napajanja , akumulator, koji obezbeđuje rad i u objektima gde nema stalnog izvora napajanja.

  Kategorija:
  Proizvodjač:

  Product Description

  Tehničke   karakteristike :

  Max 003 kg Max 006 kg Max 015 kg
  e = 0.5/1 g e = 1/2 g e = 2/5 g
  • Vaga se isporučuje sa 2 godine važnosti žiga
  • Rad na akumulator 6V / 4.5Ah do 100 sati
  • Izvor napajanja 220 AC / 7.8 DC
  • Veličina tasa vage 220mm x 170mm
  • Displej kupca i prodavca ispod tasa vage
  • Tara vage do minus max.opterećenja
  • Zvućni i slikovni signal potrošnje baterije
  • Tepsija za voće i povrće PVC
  • Sertifikati :mce

  O p i s :

  Elektronska trgovacka vaga TEKO+ namenjena za otvorene tržne centre, pijace kao i samostalne trgovinske radnje, za merenje voča i povrća,u procesu proizvodnje za razmeravanje komponenti.
  Vaga posaduje ekstremni izvor napajanja , akumulator, koji obezbeđuje rad i u objektima gde nema stalnog izvora napajanja.
  Korišćenjem mogučnosti podešavanja pozadinskog osvetljenja vagu je moguće eksploatisati i do 100 radnih sati.Pozadinsko osvetljen displej radi u režimu ukljućen konstantno, iskljućen konstantno i osvetljen u režimu merenje.

  Vaga je po svojim tehničko metrološkim karakteristikama izrađena u sladu sa NAWI direktivom – evropski pravilnik o neautomatskim vagama
  Zeleni znak M koji se nalazi na nalepnici sa desne strane kao i CE znak potvrđuju usaglašnenost vage sa NAWI direktivom.
  Vaga je odobrena za javnu upotrebu od strane Direkcije za mere i dragocene metale, a proveru usaglašenosti i prvu ferifikaciju ( žigosanje ) vrši Imenovano telo što potvrđuje izdavanjem Sertifikata o usaglašenosti i 3A nalepnicom na tablici vage sa tehničkih karakteristikama