Proizvodi

image_firmA_resized-330×164-330×164-330×164
 • Logik Firma

  Kompjuterski program za praćenje poslovanja malih i srednjih preduzeća.

  Više na: www.logik.rs/proizvodi/firma/

  Kategorija:
  Proizvodjač:

  Product Description

  Kompjuterski program za kompletnu podršku u praćenju poslovanja malih i srednjih preduzeća. Program organizuje celokupnu poslovnu evidenciju na jednom mestu i omogućava Vam brz i jednostavan uvid u svaki segment Vašeg poslovanja.

   

  Proizvoljni upiti

  Softver je tu da beleži informacije i da Vam pomogne u donošenju odluka. Kada Vam je potrebna brza analiza tu su upiti: kolika je ostvarena razlika u ceni, ko je najbolji kupac, ko je najveći dužnik, koji proizvod donosi najveći prihod, ko je najbolji menadžer prodaje, ko koliko prosečno kasni sa plaćanjem ili na druga pitanja koja sami definišete.

   

  Finansijski izveštaji

  Analizirajte Vaše podatke naprednim alatima poput pivot tabela (višedimenzionalna kocka). Sagledajte i uporedite najbitnije informacije: prihodi, rashodi, evidencija prodaje i nabavke tokom vremena u odnosu na Vaše partnere, proizvode, magacine. Dobijene rezulate analize moćićete da posmatrate kroz nekoliko vrsta grafova.

   

  PDV do kraja!

  Program Firma je opremljen posebnim modulom za vođenje PDV evidencije. Dok kreirate svoje fakture, ulazne račune i prijemnice program će automatski popunjavati Vašu PDV evidenciju. Na kraju perioda, sa lakoćom kreirate obračun PDV-a.

  Program daje automatski popunjene formulare: Obrazac POPDV, KIR (Knjiga izdatih računa), KPR (Knjiga primljenih računa) i PPPDV (Poreska prijava PDV) spremne za štampu i izvoz za portal Poreske uprave E-porezi.