Sadržaj:
 • Spiro kanali

  Proizvode se od visoko kvalitetnog pocinkovanog lima sa 275 gZn/m2 (DX51D + Z275) prema UNI EN 10142; od lima debljine 0.6 – 1.2 mm. U zavisnosti od zahteva Investitora i tehnološkog procesa mogu biti izrađeni od nerđajućeg čelika, aluminijuma i crnog lima, a dodatno mogu biti obojeni u RAL paleti.

  Kategorija:

  Product Description

  Proizvode se od visoko kvalitetnog pocinkovanog lima sa 275 gZn/m2 (DX51D + Z275) prema UNI EN 10142; od lima debljine 0.6 – 1.2 mm. U zavisnosti od zahteva Investitora i tehnološkog procesa mogu biti izrađeni od nerđajućeg čelika, aluminijuma i crnog lima, a dodatno mogu biti obojeni u RAL paleti.

  Proizvodnja spiro kanala i fazonskih elemenata odvija se na najsavremenijim visoko kvalitetnim mašinama i alatima.

  Za proizvodnju spiro kanala koristi se traka širine 137 mm , odgovarajuće debljine zavisno od prečnika kanala i klase pritiska, koja se pri izradi dodatno ojačava sa dva spiralna orebrenja. Mašinski patentiran spiralni falc stabilizuje cevi i bravi šavove na mestu, čime se obezbeđuje potrebna klasa čvrstće i visoka klasa zaptivanja.

   

   

  Na poprečnim spojevima kanala i fitinga fabrički se postavlja (ugrađuje) zaptivna traka EPDM otporna na starenje, čime se obezbeđuje zaptivenost i trajnost spoja, a takođe i skraćuje vreme montaže.

  Dimenzije spiro kanala: 26 veličina poprečnog preseka od φ80 do φ1400 mm; dužine do 6 m (na zahtev i do 12m)

  Prednosti spiro kanala:

  Prednosti spiro kanala:
  1.MANJA TEŽINA

  • Za istu površinu poprečnog preseka kanala, obim kruga u odnosu na obim kvadrata je manji. (odnos obima pravougaonog kanala i kruga je √(π )/2)
  • Zbog ojačanja koja nastaju pri izradi spiro kanala, a i kružnog poprečnog preseka, manja je debljina lima za cca 20%.

  2.MANJA POVRŠINA IZOLACIJE

  • Zbog manjeg obima kanala, manja je i površina izolacije.

  3.KRAĆE VREME MONTAŽE

  • Dužina spiro kanala je praktično neograničena (ograničenja su transport i manipulacija u prostoru za montažu), pa je zbog manjeg broja spojeva potrebno manje vremena za montažu.

  4.MANJI GUBICI VAZDUHA ZBOG PROPUŠTANJA SPOJEVA

  • Zbog manjeg broja spojeva;
  • Zbog manjeg obima spojeva.

  5.MANJA POTREBNA ENERGIJA ZA TRANSPORT VAZDUHA

  • Zbog manje površine kanala manji su ukupni otpori trenja.

  6.JEDNOSTAVNIJE PROJEKTOVANJE

  • Svi elementi u sistemu spiro kanala su standardizovani;
  • Za izvođenje je dovoljan i šematski prikaz u prostoru.