Proizvodi

Početna strana ELEKTRONIKA Vage Elektronski kantar CEKO+
ceko
 • Elektronski kantar CEKO+

  Vaga je po svojim tehničkotehnološkim karateristikama našla primenu u maloprodajnim objektima u svrhu obračuna robe. Shodno potrebi moguće je prilagoditi tas za opterećenje vage prema nameni merenja i to do max. 20% od max. opterećenja

  Kategorija:
  Proizvodjač:

  Product Description

  Tehničke   karakteristike :

  Max 060 kg Max 150 kg Max 300 kg Max 500 kg
  e = 20 g e = 50 g e = 100 g e = 200 g
  • Vaga se isporučuje sa 2 godine važnosti žiga
  • Rad na akumulator 6V / 4.5Ah do 100 sati
  • Izvor napajanja 220 AC / 7.8 DC
  • Veličina tasa shodno nameni merenja
  • Displej sa jedne strane
  • Tara vage do minus max.opterećenja
  • Zvućni i slikovni signal potrošnje baterije
  • Sertifikati :mce

  O p i s :

  Vaga je po svojim tehničkotehnološkim karateristikama našla primenu u maloprodajnim objektima u svrhu obračuna robe. Shodno potrebi moguće je prilagoditi tas za opterećenje vage prema nameni merenja i to do max. 20% od max. opterećenja
  Korišćenjem mogučnosti podešavanja pozadinskog osvetljenja vagu je moguće eksploatisati i do 100 radnih sati.
  Pozadinsko osvetljen displej radi u režimu ukljućen konstantno, iskljućen konstantno i osvetljen u režimu merenje.
  Vaga je po svojim tehničko metrološkim karakteristikama izrađena u sladu sa NAWI direktivom – evropski pravilnik o neautomatskim vagama
  Zeleni znak M koji se nalazi na nalepnici sa desne strane kao i CE znak potvrđuju usaglašnenost vage sa NAWI direktivom.
  Vaga je odobrena za javnu upotrebu od strane Direkcije za mere i dragocene metale, a proveru usaglašenosti i prvu ferifikaciju ( žigosanje ) vrši Imenovano telo što potvrđuje izdavanjem Sertifikata o usaglašenosti i 3A nalepnicom na tablici vage sa tehničkih karakteristikama.